Đôi mắt
Nguyễn Thủy

 
Đôi mắt em dịu hiền
Chứa chan niềm hy vọng
Anh xin vào cõi mộng
Nấp hồn trong mắt em

Đôi mắt em chứa màu rêu của biển
Đem thanh bình trên khắp cõi nhân gian
Khi thơ thẩn tìm trong vùng kỷ niệm
Lòng có hòa theo nhịp sóng hỗn mang.

Em có đôi mắt màu biển
Em có mái tóc huyền xanh
Em có nụ cười hoa nở
Đời em có chăng tình anh?
 
 
Nguồn: Nguyễn Thủy

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z