Tư hương
Lục Bình

 

Tặng Hồ Dzếnh


Một chút yêu thương không bến đậu
Để hồn ngân mãi: Cố hương ơi!
Tình như sợi khói huyền trong gió
Ngàn năm chấp chới giữa chơi vơi!

Bến cũ Giang Nam nước thẫn thờ
Động Đình liễu rũ khóc bơ vơ
Quê hương mờ khuất trong xa vắng
Khói phủ lòng... Khói ở trong thơ...
 
 
Nguồn: Lục Bình

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z