Gửi gió
Nguyễn Ái Nguyên

 

Tặng anh Đào Huy Minh


Gửi cho Gió
bài thơ tình viết vội.
Gió thổi qua
tình cũng bay xa.

Nhặt chút tàn khô bên cội Sứ già.
Mốc meo cảm xúc.
E ấp mầm côi
chăm chút tháng ngày xuân.

Mộng mị những bước chân
nghe ầm ào Gió...
Tôi lao vào thơ
vá víu những dòng... bỏ ngỏ
nghe tim mình vụn vỡ...
anh đi rồi.

Anh đi rồi
còn lại mỗi gió thôi.
Gió không bao giờ biết mỏi
vẫn đêm đêm về
chuyển dùm tôi những bài thơ tình
đến cõi...
Hư vô.
 
 
Nguồn: Nguyễn Ái Nguyên

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z