Trăng rụng xuống đồi
Song Phạm

 
Ðêm xuân trăng rụng xuống đồi
ạ ơi tiếng dế bổi hồi ngõ sâu
chẫu chàng ì oạp
mưa mau
lá chao chát lá
vườn sau
bóng người...

Mẹ đi
tóc xõa ngang trời
chiều hong nắng rạn bời bời ngọn cau
lòng ròng đớp bọt cầu ao
chênh chao lá trút mưa cào nhánh sông

Ngày xuân con én lên đồng
cánh điên đảo vá không xong mảnh trời
mẹ về trong tiếng chuông lơi
trong câu hát nghẹn ơi hời niềm yêu...
 
 
Nguồn: tuoitre.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z