Biển xanh
Nguyễn Thủy

 
Biển xanh bởi nước trời xanh
In hình sóng bạc xoáy quanh đá buồn
Nghìn năm lộng gió sóng cuồng
Biển gào thét vọng như ôm nỗi niềm.

Bạc đầu sóng vỗ triền miên
Người xưa đã khuất biển êm bao giờ?
Hay đâu biển vẫn là thơ
Trong hồn thi sĩ ngẩn ngơ một thời.
 
 
Nguồn: Nguyễn Thủy

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z