Ru ...
Hoa Quỳnh

 
Ru anh
dài vắn năm canh

Ru em
muộn ngủ tình thành trăm năm

Ru nhau
trăng tựa gối rằm

À ơi
ru mãi môi trầm ngọt ru

Tròn vành
vẹn chữ tương tư

Ru từ
xuân hạ đến thu mãi còn

Gió nào
gió lạnh mưa đông

Lửa tình
nhen nhóm bếp hồng tiếng ru ....
 
 
Nguồn: Hoa Quỳnh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z