Chiều mưa
Hoa Quỳnh

 
Giăng giăng
bạc trắng
chiều mưa
Chênh vênh
phố chợ
áo
lưa thưa bùn.

So vai
chân bước ngập ngừng
Ai bên
cửa sổ
xin đừng dõi theo!

Ghét mưa
làm nũng
hò reo
Rưng rưng
giọt lệ trong veo
Em hờn.

Mặc mưa
mặc gió
đường trơn
Mặc ai song cửa
cười mơn
Giận chiều....
 
 
Nguồn: http://quynhquynh.vnweblogs.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z