Giờ thì đã muộn
Đông Hà

 
Sẽ không khóc đâu
em hứa

đã trôi hết những con đường đầy nắng
những xanh vô cớ bỗng ngại ngần
bỗng tung bỗng hứng phần nghi ngại
bỗng rớt mơ hồ dưới mắt ai

sẽ không khóc đâu
em hứa

dẫu xám mù u tím mặt người
thì cứ mơ hồ cho dịu vợi
cho đẹp vô cùng một trò chơi

giờ thì đã muộn
đã xám đã nâu đã tím bầm

đã buồn một chuyến hơn sương khói
đã thả ra về một trái tim…

3-5-2008
 
 
Nguồn: tuoitre.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z