Huỳnh hoa tửu
Nguyên Nhân

 
Có người mơ cõi hoa vàng
Đông Ly quân tử bên hàng giậu thưa
Chén huỳnh hoa tửu ai đưa
Mềm môi uống cạn cho vừa cố nhân
Hoa vàng trong nắng rưng rưng
Thiên thu ta có những lần yêu nhau
 
 
Nguồn: dactrung.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z