Liếc
Trần Dzạ Lữ

 
Liếc nhau một chút rồi thôi
Vậy mà, mây trắng không rời trời xanh!
Môi cười nhỏ giọt trâm anh
Lần theo nhan sắc-người quanh quẩn người…
Liếc nhau một chút trong đời
Mà sao con mắt trông vời trăm năm?
Em về lưng lửng hương trầm
Con đường kỷ niệm tần ngần trông theo!
Liếc nhau một chút trong chiều
Bao nhiêu sóng nhớ làm xiêu lòng này
Liếc nhau dẫu dưới mưa bay
Cũng ưa đắm đuối những giây phút tình…
 
 
Nguồn: www.vanchuongviet.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z