ạ ời
Du Tử Lê

 


ru em ngủ suốt mùa xuân ấm.
ngủ tới đời sau một giấc mùi.
ngủ ngoan với lá rừng lay động.
lúc dạy còn nghe tiếng ạ ời…

.
 
 
Nguồn: dutule.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z