Chưa ai từng có mặt
Du Tử Lê

 
nắng, bước qua bậc cửa.
mây, rủ chiều đi xa.
lá, gọi cây về nhà.
cắt, chôn chùm rễ phụ.
bóng chờ tôi qua lung.
thổi tắt niềm ái ngại.
ghế thở dài. quay lưng.
tường phân thân trụ lại.
người xa. xa. xa. xa.
chưa ai từng có mặt.
 
 
Nguồn: dutule.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z