Trăng quê
Nguyễn Thủy

 

Trăng quê nghiêng thềm mộng
In dáng mây bềnh bồng
Trôi trên miền ước vọng
Bên dãy Ngân Hà sông.

Trời xanh màu sâu thẳm
Tiếng gió vi vu lòng
Ta thả tình lưu lạc
Đêm hồn nhớ mênh mông
 
 
Nguồn: Nguyễn Thủy

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z