Ký ức đêm
Lê Tấn Quỳnh

 
Chiếc lá lạnh nhoài ra trống rỗng
Loài cá xầm xì
Đớp bọt mênh mông
Tiếng chèo khuya vẫy lên những tuổi
Sỏi đá mang đi gom góp bến người
Từ đáy âm u mọc cơn bão vội
Nứt trận mưa dài cuối xới xa xôi
Những ký ức leo vào ống khói
Dửng dưng gì chẳng chịu nhớ ra
Đêm hoá trăng trong bài ca mộng mị
Giữa vòm đen bỗng cất tiếng vỡ oà...
 
 
Nguồn: nhavanhue.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z