Vỡ lẽ
Lưu Ly

 
Đổ vào đêm
Chiếc bóng dài hư ảo
Em mang theo về những hơi thở mùa thu
Nắng hoài nghi
Mưa chợt buồn chợt khóc
Lá vàng rơitan biến hạt sương màu...

Ký ước diệu huyền!
Hiện tại xỏ xiên!
Những niềm tin gãy vào phút chót
Bất chợt thấy mưa trong lòng dịu ngọt
Hạnh phúc đơm hoa hương ngát cuối chân trời...
 
 
Nguồn: nhavanhue.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z