Trương Chi
Quang Vĩnh Khương

 


Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng.
 
 
Nguồn: vietherald.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z