Bóng mình
Hoa Nip

 
Rất cần một chút bình yên
ở trong đáy mắt dịu hiền của em

Rất cần một khoảng êm đềm
gió sương trĩu lại cong mềm vành môi

Rất cần một chút yêu đời
để ta sống sót mà vơi u buồn

Rất cần một chút niềm thương
để ta vá víu chiếc xuồng tâm linh

Rồi mai qua một mái đình
tìm trong đó một bóng mình từ tâm
 
 
Nguồn: eVan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z