Biết rồi cái giấc mơ rơi?
Tú Yên

 
Tóc xanh - bay lạc cánh Diều
Chở niềm mơ với bao điều - em mơ

Chở bình yên - chở tuổi thơ
Chở luôn những thoáng ngu ngơ - chạnh lòng.

Tóc giờ bạc trắng như bông
Như mây, như khói theo dòng thời gian
Như là cơn mộng vợi tan
Như chông chênh với hoang tàn - thế thôi!

Biết rồi... cái giấc mơ rơi
Có về chăng để cho trời chợt xanh
Cho màu mắt biếc long lanh
Cho em biết đợi chờ anh - bên thềm?
 
 
Nguồn: eVan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z