chỗ đời... mưa nắng hanh hao
Rêu

 

chỗ ngàn năm chỗ xanh rêu
mê man sóng vỗ liu hiu nhịp lòng
đem mình ra thả suối sông
một ngày kia.. một ngày mong bến bờ
chỗ tâm cảm . chỗ ngu ngơ
chừng như thơ ý đã ngờ vực nhau
chỗ đời... mưa nắng hanh hao


 
 
Nguồn: M&tôi forum

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z