Lục bát diêu bông
Nguyễn Tấn On

 

Kính dâng hương linh nhà thơ Hoàng Cầm


Đây rồi cái lá Diêu Bông
Đây rồi cái lá phiêu bồng xa xăm
Sông Đuống đưa người về nằm
Tình thơ ai thả hạt rằm nghẹn cay
Tiếng đàn đứt sợi nắng bay
Giữa đời vớt rượu mà say cùng chiều
Diêu Bông cái lá phiêu diêu
Diêu Bông cái lá tình yêu ẵm bồng
Diêu Bông
Diêu Bông
Tang bồng...
Thẩn thơ cuống rạ ngoài đồng chị ơi...!
Chiếc lá
Chiếc lá
Rơi rơi
Chỉ còn đây với
 
 
Nguồn: TCSH

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z