Em và câu ca dao hát lại
Trần Tịnh Yên

 
Hỏi em sứt chỉ đường tà
Có còn bước xuống vườn cà hái dâu?
Đầu đình còn tát mưa ngâu
Em quên bên giếng miếng trầu tôi têm
Cơi trầu tôi héo một bên
Tiếc cau mãn hạ đêm đêm rụng thầm

Mưa thu lòng chợt nhớ tằm
Em về guốc tía tay cầm hạt chuông
Khi không bỏ lại vô thường
Và mắt về ngủ trong vườn lá thưa
Thương em cổ yếm đeo bùa
Có còn phơi lụa bên trưa Đông Đoài?

Em từ độ bỏ trăng phai
Về trong nguyệt quế dấu hài còn xanh
Bỏ tình tôi dưới cổ thành
Thôi thì... như áo quên cành hoa sen!
 
 
Nguồn: HNV Huế

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z