Động đất
Nguyễn Tất Nhiên

 
(Westminster, CẠ ngày 07.10.87)

lúc gần sáng bỗng ầm ầm tiếng đất
chàng đang mê ngỡ pháo kích đêm khuya
thì ra hồn vía đã quen rung chuyển
trên quê hương thường nhật cảnh chia lìa
nửa đêm bỗng nhịp rung ngân dài kéo đợt
chàng giật mình, xong chờ tới số, có sao đâu!
chẳng khác gì đạn mấy mươi ly dồn nổ sát
trúng nhà ai nấy dạ tiếng trời kêu!
bấm điện thoại "long distance" tâm sự vặt
sau vài hôm đợi hệ thống Mỹ loan tin
bạn gái "vậy hả ?" tỉnh bơ "ụa, động đất?"
rồi tà tà khoe nàng vừa "feel good" một "boy friend"
hình như chàng cười ... hình như quả pháo sảng ngay tim
 
 
Nguồn: Internet

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z