Gia phả
Nguyễn Tất Nhiên

 
quê hương gốc tích ngàn năm
sao nhìn gia phả ... ôi! toàn câu kinh ?
ông tôi đi lính triều đình
giáo gươm thất thủ nơi thành quách xưa
cha tôi kháng chiến đánh Chà
tầm vông gẫy dưới chiến xa năm nào
anh tôi áo trận hoa màu
một ngày con khóc, vợ đau mất chồng
tôi, sinh viên dở học hành
AK nón cối - chiến trường Cao Miên
chừng nào xứ Việt bình yên ?
tôi ngu ngơ hỏi hoài trên xác người

(Paris 21/4/80)
 
 
Nguồn: Internet

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z