Mình thương nhau đi
Sâm Cầm

 
Ở ngoài kia buồn lắm
Thôi mình thương nhau đi
Như cái mắt thương mắt
Như cái môi thương môi
Như ngọn đồi mặt trời
Thương một bầy mưa hạ
Ở ngoài kia buồn quá
Thôi mình thương nhau đi
Dắt lên đồi thầm thì
Chuyện cái mưa cái nắng
Cái tim sẽ hết đắng
Cái lòng sẽ hết đau
Chuyện thương nhau thương nhau
Ở ngoài kia còn thiếu
Ở ngoài kia buồn thỉu
Thôi mình đừng soi gương
Có những chuyện bình thường
Như cái cây cái đất
Như những điều chân thật
Đều là chuyện ước mơ
Thôi em đừng làm thơ
Mình về đồi thương nhớ.
 
 
Nguồn: tuoitre.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z