Giao khúc tháng sáu
Du Tử Lê

 
tôi từ đó nhỏ nhoi như châu chấu
như cào cào vỗ cánh chả bay xa
người tôi yêu là thảm cỏ mượt mà
khi tôi đậu, nàng uốn mình cảm động.

tôi từ đó rêu xanh ôm đá tảng
khinh loài người nên chọn kiếp vô tri
người tôi yêu con suối nhỏ thầm thì
âu yếm mãi nỗi sầu tôi, một đời chín ủng.

tôi từ đó dật dờ như bóng mộng
như chuồn chuồn cánh rã một đêm mưa
người tôi yêu con dế biết đợi chờ
biết nghe hát, và thường ưa than thở.

tôi từ đó bơ vơ như chiếc lá
cơn gió lùa tôi se sẽ rung rinh
người tôi yêu là tượng đá chung tình
thấy tôi...rụng, nhìn theo...mà chả khóc.

tôi từ đó khật khừ như bọ ngựa
tình đam mê khôn dấu nổi mọi người
hồn đắm đuối làm sao che sự thật?

tôi từ đó, ải dòn như củi mục
như mảnh bom, miếng đạn vỡ trên không
người tôi yêu đêm nước mắt đoanh tròng
tôi chợt nhớ từ lâu đã già trước tuổi.
 
 
Nguồn: kitty

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z