Lục bát lỡ nhịp
Thanh Yến

 
Mở toang cánh cửa ban mai
Mới hay trời cũng hoài thai sắc hồng
Vẫy chào thôi nhé ngày đông

Xuân ơi! Người ấy vẫn không kịp về
Ngả vàng cọng cỏ đường đê
Trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng

Mưa xuân rơi giữa đồng không
Giọt long lanh giấu giữa dòng mắt ai
Câu thơ vỡ vụn trong tay

Gió đùa tóc lệch bờ vai rối bời
Ngỡ rằng đã hết chơi vơi
Nào hay lại níu mây trời đang bay.
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z