Sinh nghi hành
Bùi Chí Vinh

 
Sinh nghi ta viết một bài hành
vợ nghi chồng , em út nghi anh
cha nghi con cái, bè nghi bạn
thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
ngay ta khi viết bài in báo
cũng nghi mình kiếm chác công danh
trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
chén kiểu thường nghi kỵ chén sành

thời buổi tình người như khát sữa
vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh
Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống
hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành
Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố
đoạn trường ngồi viết lại Tân Thanh
Thúy Kiều phát triển nhiều như thế
thảo nào đô thị hóa lầu xanh
nhà tù phát triển nhiều như thế
kẻ sĩ làm sao dám học hành
ta làm thơ mà lòng đứt ruột
suốt đời bao tử chạy loanh quanh…
 
 
Nguồn: bachim

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z