Hồn tình
Nguyễn Hoa

 

Thế nào
hồn phố, hồn làng
hồn mây, hồn biển
lang thang hồn mình

Mai này
làm kiếp chúng sinh
có ai bền gọi
hồn tình
bay lên?


 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z