Về lại dòng sông năm xưa
Trần Kiêu Bạc

 
Lại trở về bên dòng sông năm xưa
Đêm một mình thâu đêm chờ trời sáng
Tiếng chim gọi bầy qua màn sương trắng
Vọng đêm buồn ba tiếng "Vàm Cỏ Đông"

Một dòng sông xuôi như những dòng sông
Mà giữ được tuổi thơ không trôi mất
Bên nầy đại dương vẫn nghe sông hát
Khúc nhạc vào đời tuổi độ tròn trăng

Bãng lãng một vùng nắng đợi hoàng hôn
Hoa tím lục bình thay xanh màu cỏ
Tím lòng ai chờ ai nhìn sóng vỗ
Gởi tình nhau qua con nước lớn ròng

Mặt nước im làm gương nước soi chung
Hai mái đầu chụm đôi nhìn gương vỡ
Sóng lao xao nhìn nhau mà mắc cỡ
Chờ nước êm e ấp rủ nhau cười

Ngày thơ đi theo con nước trôi xuôi
Tình đứng lại bên bờ sông tuổi nhỏ
Vàm Cỏ Đông in đôi bờ thương nhớ
Tay đã rời vẫn ấm phút chia tay

Đêm nầy thôi, sông ơi, trắng đêm nay
Thả nước mắt trôi theo dòng sông cũ
Đêm qua đêm dẫu nghe ngàn sóng vỗ
Chỉ vọng về ba tiếng Vàm Cỏ Đông!
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z