Không đề
Nguyễn Lê Hoa

 
Em mải miết đi qua những năm tháng của cuộc đời mình
Trời cao xanh thẳm
Đất rộng mênh mông
Cơn mưa chiều nay hoá chiếc cầu vồng
Nối liền trời và đất

Nhưng sao cả anh và em
Không ai dám làm trời và không ai thèm làm đất
Nên những câu thơ chỉ viết riêng cho mình đọc
Để tự mình xót xa
Tự mình ru
Cho những nỗi cô đơn cay độc của mình
 
 
Nguồn: Nguyenlehoa@dng.vnn.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z