Một
Song Ngàn

 

Một lần trở lại giấc mơ.
Một lần tưởng nhớ tình thơ năm nào.
Một lần yêu đã lao đao.
Một lần mơ lại thêm vào nhớ thương .


 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z