Vì sao
Nguyễn Thuận

 
Vì sao trời đổ cơn mưa
Vì sao đời lại đổ trưa giữa ngày
Vì sao hai đứa chia tay
Vì sao lỡ gặp mà nay thẹn thùng
Vì sao nước mắt dưng dưng
Người đi kẻ ở một vùng trời xa
Vì sao mưa gió nhạt nhoà
Tàn hoa một gánh xót xa tình gầy
Vì sao giăng lối vơi đầy
Duyên xưa lỡ dở em vay mượn tình
 
 
Nguồn: Nguyễn Thuận

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z