Sáu - tám ngày xa
Đỗ Thanh Vân

 
Vắng em sỏi đá lên trời
Con diều thuở ấy hết thời, xuống sân
Nói lời nói chẳng quen thân
"Em về nhớ nhé đôi lần ghé thăm..."
Lá dâu giận dỗi nong tằm
Giận cho đủ một trăm năm mới lành
Em đâu thèm giận dỗi anh
Chỉ là lỡ bước chòng chành thuyền hoa
Mảnh trăng rớt, ướt câu ca
Cây sào vắt áo la đà bên sông
Em đi anh cất rượu lòng
Sỏi đá dưới đáy cũng mong về trời
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z