Mong manh
Nguyễn Lan Dung

 
Hồi hộp những dòng tin nhắn
Mong manh anh nhận được không?
Hấp tấp tiếng chuông điện thoại
Mong manh anh đang nhớ mình

Công việc của anh bề bộn
Mong manh :anh muốn sẻ chia???
Bến đỗ cuộc đời hạnh phúc
Mong manh: anh đã tới bờ???

Công tác nơi xa vời vợi
Mong manh :anh đến chốn này
Rụt rè cúi đầu trước Phật
Mong manh : anh hiểu nỗi lòng...

Một nỗi nhớ anh da diết
Khắc khoải từ ngàn mong manh
Có thể tình yêu - phép lạ
Mong manh để sẽ bắt đầu.....
 
 
Nguồn: Vod

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z