Biện chứng gió
Đuynh Trầm Ca

 

Lật qua lật lại theo chiều gió.
Bầy lá xanh chọn hướng để xa cành.
Em đoan chính rồi em cũng thế.
Chọn một ngày gió nổi xa anh . 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z