Một mình phố núi
Phạm Dạ Thủy

 
Đà Lạt thông - Đà Lạt hoa
Sương mờ phố núi nhạt nhòa bóng ai

Ta đi - nghe gió thở dài
Ngược con phố cũ sớm mai cuối chiều

Người xa nắng rớt hắt hiu
Tôi tìm ngút mắt dấu yêu ngày nào

Tình ảo ảnh. Người chiêm bao
Lời xưa như gió tạc vào hư không

Một mình phố núi buồn trông
Gọi người... réo rắt ngàn thông đáp lời
 
 
Nguồn: thanhnien.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z