mộ dương cầm
tamhuyen

 
mộ dương cầm em treo
giữa rừng thông tơ nắng đọng quanh năm
suối ngàn sâu lá thu rừng thắm đỏ
tuổi hoàng hôn như chớp nắng bên rừng

đàn ai kia rưng rưng
suối lệ ngân lên che bờ mây viễn ảnh
chiều mang mang trên làn môi. Ồ dại!
cuối đường xa bóng trắng, ai tan thành..

vệt cầm dương ngà máu
bờ tuyệt vọng lớn dần theo huyễn hoặc thời gian
người xa mây, mây vàng chiều dáng ủ
sát na về vô sắc, mây dương cầm điên hoang

phím cầm nào xanh xao
vẫy vùng lên giữa những tà huy bóng rũ
rơi thăm thẳm vào hố vọng của rừng sâu
gãy cánh, phím cầm xanh chết gục cõi mây vàng

dương cầm ơi
ôi tiếng trầm hoặc
giữa buông chiều thánh thót,
giữa lộng lẫy rừng hoang,
cõi cầm xanh miên man tiếng ngàn bưng gió mộng
để hồn ai rưng rưng sương tuyết cuộc mây sầu

mộ cầm dương ai mơ
đêm nằm nghe lá thông, rừng vàng lên cuộc giã biệt
suối ngàn bưng xuôi ngược bóng cầm xanh
buổi tà dương, hoa bát nhã nở ngát rừng...
 
 
Nguồn: www.dphan.co.nr

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z