Đêm đưa người viễn khách
Kiêm Hồng Khải

 
Đêm loang lổ pha hai màu huyễn hoặc
Ta lao vào khoảng đen - sáng miên man
Hàng sa kê chòng chành chia trăm lối,
Gió phong trần tiễn một tối thinh không.

Ngập ngừng giấc mơ, đất trời lồng lộng
Bóng đếm vô thường, một kiếp tha phương.
Sương chết gục, bạc đầu đêm vô định
Sợi tóc thề nào tết được trùng dương.

 
 
Nguồn: Đình Huy

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z