Chiều cao nguyên
Văn Công Hùng

 
Chiều cao nguyên lạc trong đồi bát úp
Lạc trong mắt em, lạc trong nỗi buồn
Lạc trong miên man dã quỳ im lặng
Gió lên rất chậm phía mờ trăng

Mà em đang ở miền xa thẳm
Dập dềnh sông chớp mắt đã thăng ngàn
Em mơ giấc dã quỳ trong cơn thức
Tầng ba sinh bồi lở chân cầu

Và phù du
Lạc qua miền nắng xế
Cái chớp mắt thiên thu nghìn trùng cổ tích
Lặng thầm như đá, và trôi

Làm sao cắt nghĩa được em với dã quỳ hoang dại
Để mà mong manh như mây trắng cuối trời
Thôi thì gửi nhau chút sắc vàng còn lại
Gió thổi hoài bạc những giấc đêm.
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z