Gởi em câu lục bát
Phùng Tiết

 
Mang câu lục bát lên đồi
Đồi cây xanh quá bồi hồi nhớ em
Nhớ em thắc thỏm từng đêm
Đêm khuya hắt bóng qua thềm ánh trăng.

Đang mùa khô hạn, khó khăn
Tiếng chim gáy vọng trong văng vẳng chiều
Ở quê mong có chi nhiều
Một dòng nước mát ấp iu ruộng vườn.

Bây giờ nước ở tận nguồn
Em thì ở tận phố phường xa xôi
Sức bền sẽ tát gầu đôi
Phố xa biết gởi lấy lời nào đây.

Vẫn xanh, xanh quá đồi cây
Có câu lục bát hao gầy... gởi em.
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z