Khúc cuối thu
Lê Thủy Tiên

 
Thôi thì mùa thu dần xa
Thôi thì phố buồn đến lạ
Bước chân lùa trong sương giá
Lời mong đỏ như lá bàng

Lời mong miên man
Con đường gọi tên khắc khoải
Sao mùa thu không nghoảnh lại?
Mà rêu phong không nổi ngọt ngào

Vẫn đi về trong chiêm bao
Bóng hình chưa bao giờ cũ
Nỗi nhớ hóa lối mòn
Lối mòn đầy gió

Ta như lá rơi trên phố
Một đời nương gió cuốn tìm
Này hỡi bóng hình chưa bao giờ cũ
Người nhớ hay quên ...
 
 
Nguồn: Lê Thủy Tiên

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z