Đừng bán mùa thu
Phạm Vũ Ngọc Nga

 

(Cho KRBMT)

Này cô em nhỏ
Rao bán mùa thu
Tôi mua một ít
Sao em chối từ?
Lòng tôi sương mù
Nên cần chút nắng
Em đang nghĩ gì?
Sao hoài im lặng
Tôi không giàu lắm
Chỉ còn con tim
Bán cho tôi nhé
Mùa thu tôi tìm!
Mùa thu có gió
Gió lùa tóc em
Mùa thu có nắng
Nắng vàng mắt em…
Em đừng rao nữa
Kẻo người khác mua
Tôi van em đấy
Xin em đừng đùa
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z