Sắc hoa
Thụy Lam

 
Ngõ em về hoa giấy
Đỏ chói ngời nắng trưa
Con chuồn kim nấp lá
Ngủ quên gió sang mùa
Ngửa tay ra hứng gió
Bỗng nhận một cánh hoa
Mỏng manh như ánh mắt
Của một người rất xa
Mùa thầm thì qua ngõ
Vướng hương còn thơ ngây
Em một mình qua ngõ
Nắng đã trĩu vai gầy
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z