Chờ mưa
Thương Biền

 

Anh chờ mưa. Em chờ ai?
Con đường hai ngả chạy dài xa xăm
Mưa đi. Mưa đứng. Mưa nằm
Âm thanh khoan nhặt đang gần lại xa
Làn gió thổi, đám mây qua
Mưa thôi nức nỡ sao ta vẫn chờ?
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z