Thương chị
Tuyết Nhung

 
Em về tìm lại lời ru
Ầu ơ, chợ trưa dưa héo
Chợt gặp dáng chị sớm hôm tần tảo
Đường xa nặng gánh ca dao

Cánh đồng sau mùa cuống rạ lao rao
Em trả chân trần qua miền cổ tích
Cái bống, cái bang, bờ ao giếng nước
Vẫn còn thương cô Tấm đi về

Có những chiều gió thổi ngược triền đê
Theo chị sang đò bỗng thấy mình ướt mắt
Con sóng trắng trải mình trên cát
Thương môt bờ lở suốt ngàn năm

Em đi xa như con sáo sang sông
Hình bóng chị in vào nỗi nhớ
Bài học về câu ca còn vẹn nguyên trong vở
Mà lời chị ru hôm nào em viết mãi chưa xong
 
 
Nguồn: Tuyết Nhung

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z