Nhận ra
Y Mai

 

Đêm dài như lá cỏ
Đi qua những chập chùng
Vừa ngút ngàn nỗi nhớ
Bỗng trở thành hư không

 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z