Mong manh Đà Lạt
Hoàng Nguyên Vũ

 
Con đường chợt dài ra và ẩm ướt
Như hàng mi chưa quen cái im lặng mơ hồ
Tiếng dương cầm ai để quên trên cỏ
để chiều bơ vơ...

Mong manh ơi
về em,
cơn gió nào thật lạ
về tôi, cơn mưa nào rất quen?

Giá như trút hết những điều muốn quên
cùng cái lạnh lùng hồ Than Thở
còn điều gì ngăn trở
khi nhìn vào mắt nhau?
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z