Nhặt vàng thu lại
Nguyễn Ánh Huỳnh

 
Cây cau cổ tích
Chiều nay úa màu
Người xưa xấu hổ
Bỏ mối tình đầu
Hoa còn rắc nụ
Cây chết được đâu
Nhớ một dây trầu

Ngày nào mình biết
Ngả qua đời nhau
Nhặt vàng thu lại
Cho xanh tình sau
Phải chăng cau đèo
Là vì thuở trước
Hẹn hò còn neo ?

Bỗng dưng chợt nhớ
Ngoài bầu trời thở
Đâu còn kiếp nào
Thôi để bớt khổ
Thì cau cứ đèo
Nhớ thương cứ nặng
Hồn em anh đeo !
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z