Trăng bến quê
Trần Vạn Giã

 
Trăng bến quê sương ướt áo mình
Nhớ tuổi thơ lưng trần chân đất
Phương quê ngút lũy tre già
Sống lại câu ca xứ sở
Thương mẹ ngồi ngóng mây bạc ngày qua
Con đò khác xuôi dòng không đợi
Ta ngẩn ngơ buồn thời áo lụa Hà Đông

Đời rơm rạ
Ngàn năm ru quá khứ
Trăng bến quê không bao giờ hư ảo
Đò ơi
Ta cắm lại con sào.
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z