Niệm khúc
Vũ Nhật Khanh

 
Ngày bỏ trầu
Cô ngồi trầm dưới bếp
Con chào mào thôi hót trước sân hoa
Cháu mải mê với tràng pháo tép
Bị phỏng tay rồi khóc lu loa
Ngày bỏ trầu
Cô khóc ướt mùi xoa
"Má hồng hỡi từ mai phai màu khác!"
Cháu khỏi đau rồi chạy nhớn nhác
Gọi đám bạn: "Sang ăn cỗ nhà tao"
Mười mấy năm sau
Cháu tất bật giữa ồn ào phố thị
Bỗng chợt nhớ trong cơn mộng mị
Gọi tên cô
Cơn nắng vãng qua song…
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z